تعرفه ها به میزان آیتم ها ، نوع آنالیز و مبلغ برآورد پروژه بستگی دارد که بعد از ارسال سفارش اسناد ظرف مدت 6 ساعت جهت بررسی کامل اسناد (با نازلترین قیمت) مشخص می گردد.