نگین آنالیز در یک نگاه

وبسایت نگین آنالیز در سال 1393 با هدف فعالیت در زمینه خدمات پیمانکاران پا به عرصه نهاد و بطور تخصصی فعالیت خود را در زمینه ارائه پیشنهاد قیمت و آنالیزبها برای شرکت در مناقصات متمرکز ساخت.

و امیدوار هستیم که نیاز های مشتریانمان را براورده سازیم تا برای وبسایت نگین آنالیز تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته باشد.

 


 

فرم درخواست تبلیغات

 

لطفا صبر کنید